Đã Trao

Design Web

mendesign tampilan web, baik html maupun php..

Kỹ năng: CSS, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: html design web, design web html, web design amsterdam php, web design cobol php, web design tshirt php, web design hour html

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) banda aceh, Indonesia

Mã Dự Án: #4546288

1 freelancer đang chào giá trung bình Rp250000 cho công việc này

deepsniti

Hired by the Employer

Rp250000 IDR / giờ
(1398 Đánh Giá)
8.9