Đã đóng

High Speed PCB design

Dự án này vừa được trao cho ilaiyaraja87 với giá ₹150000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹150000 - ₹250000 INR
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Looking for someone who can design a high speed PCB from scratch. Contact to know about the perks of the job.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online