My Interiors Project - 20/03/2017 15:49 EDT

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 1

Mô Tả Dự Án

looking for a personal designer to do interior design, especially for kitchen.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
Milpitas, United States

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online