Đã Đóng

want to get design image sensors pixel

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1375 cho công việc này

₹1000 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nextrotek

* LabVIEW and Matlab programming * FPGA, PIC, AVR and micro controller programming * Circuit and PCB designing * Electronics equipment maintainance * YOKOGAWA’S CENTUM CS3000 DCS programming * Analog El Thêm

₹1750 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0