Đã Đóng

need to build a ppt

4 freelancer đang chào giá trung bình $423 cho công việc này

lynnflorea

A proposal has not yet been provided

$833 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
emceeg13

A proposal has not yet been provided

$250 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
shadyabouelseoud

A proposal has not yet been provided

$333 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$277 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0