Đã Đóng

Scalable Terraform, GitLab CI Pipeline solution

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹16667 cho công việc này

devil1211

Hello I am a 4 year experienced DevOps Engineer, with an experience in AWS, Jenkins, CI/CD, Dockerising apps, k8s, Terraform, Ansible. Please DM to discuss more. Thanks

₹16667 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0