Đã Đóng

Phát triển kênh youtube

5 freelancer đang chào giá trung bình ₫2366666 cho công việc này

₫3444444 VND trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
1.1
gueadul

Yakin saya bisa mengerjakan proyek ini. Relevant Skills and Experience Tidak ada pengalaman

₫3444444 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mostakin001

Dear [Mr/Ms] Thank you for considering for your social media marketing needs. I’m glad we had the opportunity to connect so that my team and I could get a clear understanding of your social marketing expectations. B Thêm

₫700000 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Allname01

Im expert in marketing by YouTube channel let me know how you want to start.. i already have a youtube studio for digital marketing

₫3444444 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
khoa2002piano

Mình làm nhanh thôi. Không cần lấy nhiều đâu. Cứ liên lạc với mình để biết thêm thông tin.

₫800000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0