Đã Trao

Dinamic Link Library for LRP

Hello...

I wanna buy some product for LPR (Licennse Plate Reconize) and the company that i wanna buy the system asked for me for Dinamic Link Library for cars in my country.

I cant find this one to send for this company... Than i want some one to produced for me this dll files... is this your work?

Awaiting for your reply

Regards

Ricardo

Kỹ năng: Mạng xã hội, Kiến trúc phần mềm, SQL, Viết kĩ thuật, Kiểm tra/QA

Xem thêm: ricardo, library system, cant find, buy cars, wanna company, link buy, want merge swf files, want buy company, want form send places, buy link, project dinamic link library

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hong Kong

Mã Dự Án: #4550949

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

testingco

Hired by the Employer

$200 USD trong 5 ngày
(3 Đánh Giá)
6.7