Đang Thực Hiện

Discovery+TFT=fun

Create Driver and Library functions for using TFT with Discovery board

Kỹ năng: Phần mềm cài sẵn

Xem thêm: fun with, tft, discovery, print driver create, extension house using board, invision power board functions, excel using rate functions, batch resize using library

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Toronto, Canada

Mã Dự Án: #1699220

Đã trao cho:

baobui

Hired by the Employer

$200 CAD trong 30 ngày
(6 Đánh Giá)
5.3