Đã Hủy

as discus with him

freelancer understand the work . hope he will do the work properly.

Kỹ năng: CMS, CSS, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Quản trị cơ sở dữ liệu

Xem thêm: discus, freelancer civil engineering work, freelancer oracle dba work, freelancer manual testing work, freelancer xml conversion work, freelancer winforms software work, freelancer captcha entry work, freelancer java j2ee work

Về Bên Thuê:
( 123 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #4545979

1 freelancer đang chào giá trung bình $54 cho công việc này

ady7zu

Hired by the Employer

$54 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.3