Đang Thực Hiện

Discussion via Skype

as per skype

Kỹ năng: CSS, PHP

Xem thêm: per discussion, per discussion skype, tschutti, skype message broadcast, skype log viewer, skype addon development, skype contacs madrid, skype admin, leaderboard skype gif, open skype dbb files, skype vb6

Về Bên Thuê:
( 65 nhận xét ) Schötz, Switzerland

Mã Dự Án: #1632067

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

palashconcepts

Hired by the Employer

$50 USD trong 20 ngày
(14 Đánh Giá)
4.4