Đã hoàn thành

Paired Programmer Session (only adaschevici)

Được trao cho:

adaschevici

As discussed.

R175 ZAR / giờ
(0 Đánh Giá)
2.6

2 freelancer đang chào giá trung bình R163/giờ cho công việc này

wackydreamer

Let me try.

R150 ZAR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0