Đang Thực Hiện

Project for MGaetan89 - update Django Script new

hey

this is as discuss to make template changes and updates to the Django script

Project is only for MGaetan89 as I am already working with him.

Please do not bid or send me messages if you are not MGaetan89.

Kỹ năng: Django

Xem thêm: project messages, django, django project, project send script, mgaetan89, update template, messages project, django bid, django template, project update template, script project, rails update version project, rails update existing project, update rails project, access update email project, developer project remote working, project 113, project based working, update vba project

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Brisbane, Australia

Mã Dự Án: #1081837

Đã trao cho:

MGaetan89

Let's do it :)

$50 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4