Đã Đóng

Google cloud - SSL Fix

Job Description:

[login to view URL]

Kĩ năng: DNS, Linux, PHP, Web Hosting, An ninh Web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) hyderabad, India

ID dự án: #35353264

7 freelancer chào giá trung bình₹2047 cho công việc này

kuldeepvk

Hi, I will install and configure ssl certificate now on google cloud server for making it secure .I have 10 years of experience in ssl installation on EC2,aws ,linux,vps,dedicated server,windows server. I will start Thêm

₹1500 INR trong 1 ngày
(652 Nhận xét)
7.4
ArchnaAdmin

Hi, I will install google managed SSL. I do have more than 11 years of expertise in web hosting, SSL installation, server setup, server configuration, security implementation,server management, server optimisation,etc Thêm

₹1500 INR trong 1 ngày
(156 Nhận xét)
6.0
sandeepatwork

Hire me, I am having 10+ years experience in Server Administration & System Administration And Network Administration. I have managed shared server,vps server, dedicated server, godaddy Hosting ,AWS Cloud Server,Digit Thêm

₹1050 INR trong 1 ngày
(156 Nhận xét)
5.6
manishajbd86

Hi, I have more than 8 years of experience and knowledge as system administrator, setup and management of different Linux Web Hosting Servers,aws server, Cloud Servers, Server Monitoring, Server Security, Server Optim Thêm

₹1000 INR trong 1 ngày
(37 Nhận xét)
4.7
adityasaroj

Hi there, I have expertise with web hosting, server setup, server configuration, optimisation, migration, server management, Amazon AWS services, cloud servers, WHM servers, Magento 1 & 2, WordPress, DNS, Apache, Ubunt Thêm

₹3000 INR trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
1.6
mkumaran219

As a System Admin and Network Admin, I have 6+ Years of Experience. I have done office setup with networking. Experienced in Desktop, Laptop, Server and CCTV installation, troubleshooting and Maintenance. Installation Thêm

₹1280 INR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.3