Cài đặt mail server Mdaemon trên windows server 2019

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Đã cài đặt windows server 2019 và Mail server bằng phần mềm Mdaemon, tuy nhiên lỗi không gửi được Email cả nội bộ và ra ngoài (có thể do config smtp,dns...)

DNS Windows Server Quản trị hệ thống Email Developer

ID dự án: #25744189

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

hoanbc

Cần remote desktop vào kiểm tra cài đặt trên máy chủ ( trỏ tên miền, nat port, cấu hình MTA) và đọc log để xác định nguyên nhân gây lỗi

$30 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0