Đã Đóng

Cài đặt mail server Mdaemon trên windows server 2019

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

hoanbc

Cần remote desktop vào kiểm tra cài đặt trên máy chủ ( trỏ tên miền, nat port, cấu hình MTA) và đọc log để xác định nguyên nhân gây lỗi

$30 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0