Đã Đóng

asp.net and Dynamics 365 coder..

i need the asp.net and Dynamics 365 coder for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: .NET, Lập trình C#, ASP.NET, Microsoft SQL Server, Dynamic 365

Về Bên Thuê:
( 582 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #32697642