Đã Đóng

Need C# winform expert to fix db connection issue using anydesk -- 2

Need C# winform expert to fix db connection issue using anydesk

5$

if you fix this, i'll give you other work of same project

Kĩ năng: .NET, Lập trình C#, WPF, ASP.NET, Microsoft SQL Server

Về khách hàng:
( 16 nhận xét ) lahore, Pakistan

ID dự án: #34345711