Đã Đóng

Cần IT .NET Dev App

Mình cần IT .NET để Dev App cho thiết bị.

Kĩ năng: .NET

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #26583108

2 freelancer chào giá trung bình$320 cho công việc này

RachitGroup

Xin chào, tôi hy vọng bạn khỏe Tôi đã trải qua Yêu cầu Dự án của bạn Rõ ràng, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể thực hiện dự án này rất tốt, vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong nhiệm vụ này và sẵn sàng 24x7 cho bạ Thêm

$500 USD trong 5 ngày
(2 Nhận xét)
4.3
hoangtuyen0638

Xin chào, Tôi đã đọc về yêu cầu công việc của bạn. Với hơn 6 năm kinh nghiệm là software development với nhiều dự án và vị trí khác nhau, tôi tự tin sẽ hoàn thành công việc này. Hy vọng sẽ có cơ hội trao đổi chi tiết Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0