Đã hoàn thành

.Net Framework unit tests

Được trao cho:

look

Hi, I can do it for you, I can write test in xUnit, nUnit, and MS Test with MoQ. Please share more detail.

$30 USD trong 2 ngày
(10 Đánh Giá)
3.8

2 freelancer chào giá trung bình$35 cho công việc này

(12 Nhận xét)
4.7