Đã Đóng

C# .Net in Web platform..

Job Description:

i need the C# .Net in Web platform expert. Details will be shared with winning bidder.

Kĩ năng: .NET, Lập trình C#, Lập trình C++, HTML, ASP.NET

Về khách hàng:
( 554 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #27398676