Xây dựng website nội bộ -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi cần xây dựng 1 website để quản trị nội bộ công ty với các chức năng cơ bản:

Phase1:

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Nộp báo cáo ngày

- Duyệt báo cáo ngày

- Tổng hợp thành báo cáo tuần

- Duyệt và nghiệm thu báo cáo tuần

...

====

Yêu cầu hệ thống

C# .NET; MVC

Bàn giao cả code để tiện bảo hành bảo trì về sau

Dự án này nhiều phase nên cần đội có kinh nghiệm và uy tín trong triển khai để còn triển khai các phase sau

.NET Lập trình C# ASP.NET Microsoft SQL Server ASP.NET MVC

ID dự án: #30180085

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$563 cho công việc này

anglesen1120

Hello!! I found that you are a writer and you need a website for your work. We will provide you a clean and professional website in which you can list your work easily. Kindly initiate the chat so that we can discu Thêm

$750 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
phuongnv96

Xin chào, Tôi tên là Phương. Tôi đã có hơn 3 năm kinh nghiệm trong lập trình web với .NET MVC, Tôi vinh dự đã được tham gia vào các hệ thống lớn với khách hàng là các công ty lớn với lượng người dùng hơn 20k người. Có Thêm

$500 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0