Đã Đóng

Xây dựng website nội bộ -- 2

Tôi cần xây dựng 1 website để quản trị nội bộ công ty với các chức năng cơ bản:

Phase1:

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Nộp báo cáo ngày

- Duyệt báo cáo ngày

- Tổng hợp thành báo cáo tuần

- Duyệt và nghiệm thu báo cáo tuần

...

====

Yêu cầu hệ thống

C# .NET; MVC

Bàn giao cả code để tiện bảo hành bảo trì về sau

Dự án này nhiều phase nên cần đội có kinh nghiệm và uy tín trong triển khai để còn triển khai các phase sau

Kĩ năng: .NET, Lập trình C#, ASP.NET, Microsoft SQL Server, ASP.NET MVC

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ha Noi, Vietnam

ID dự án: #30180085

4 freelancer chào giá trung bình$563 cho công việc này

(45 Nhận xét)
5.5
RachitGroup

Xin chào, tên tôi là Rachit Mundra Hy vọng bạn đang làm tốt ngày hôm nay !! Tôi chắc chắn sẽ giúp bạn trong việc tạo ra một trang web rất chuyên nghiệp cho doanh nghiệp của bạn. Kinh nghiệm của tôi - Tôi là nhà phát Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(28 Nhận xét)
5.5
anglesen1120

Hello!! I found that you are a writer and you need a website for your work. We will provide you a clean and professional website in which you can list your work easily. Kindly initiate the chat so that we can discu Thêm

$750 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
phuongnv96

Xin chào, Tôi tên là Phương. Tôi đã có hơn 3 năm kinh nghiệm trong lập trình web với .NET MVC, Tôi vinh dự đã được tham gia vào các hệ thống lớn với khách hàng là các công ty lớn với lượng người dùng hơn 20k người. Có Thêm

$500 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0