Đã Hủy

Apply jquery Module to DNN Site

Hello,

We have a jquery module that was customer built. We would like help to add this to a DotNetNuke site.

We would provide full access to the site and ftp.

Kỹ năng: DotNetNuke, HTML, jQuery / Prototype

Xem thêm: jquery full, jquery apply, ftp jquery, module help, help apply, jquery html module dnn, html module, ftp module, module jquery, jquery 2012, module hello, hello module, module dotnetnuke, jquery ftp, dnn module site, jquery module, dnn site html, dnn dotnetnuke, dnn html, dnn module, dnn site, dotnetnuke module, html dnn, dotnetnuke site, html dotnetnuke

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Port of Spain, Trinidad and Tobago

Mã Dự Án: #2400719

4 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

ValueCoders

H, i am ready to start it thanks

$40 USD trong 2 ngày
(37 Đánh Giá)
6.6
rubarita

I Like to work with the project.

$30 USD trong 1 ngày
(24 Đánh Giá)
5.2
SoftTechProv

Hello, I'm a DotNetNuke expert. Please see PM. Kind regards

$50 USD trong 3 ngày
(8 Đánh Giá)
4.5
L43XmqS1U

Custom software development (<b><i>Removed by Admin</i></b>)

$40 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0