Garage extension

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I would like to convert part of my three car garage into additional living space.

Soạn thảo Kiến trúc xây dựng Architectural Engineering Kĩ thuật dân dụng Construction Construction Engineering Construction Management Giám sát công trình Kĩ thuật Lao động phổ thông Housework Local Job

ID dự án: #36714628

Về dự án

2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Phoenix, United States