Đã Đóng

Fly your drone for our Video shoot

I'm making a short YouTube video (1-2mins), just need someone to fly his/her drone, the drone must be flying in the background.

Kỹ năng: Máy bay không người lái

Xem thêm: produce short youtube video, short youtube video needed, making short project video, making short professional video, short flash video, making short video, cool short marketing video, bidding video shoot

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) mysore, India

Mã Dự Án: #14897858

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹10000 cho công việc này

andrewcuthbert

A proposal has not yet been provided

₹10000 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0