Đã hoàn thành

Creation of 3 different views in Drupal 7

URGENT

Creation of 3 views in Drupal 7

See attachment for the 3 views.

We need 2 different listviews and 1 article view (text with pictures on the right)

If you have any question please contact us.

Kĩ năng: Drupal

Xem nhiều hơn: Drupal 7, DIFFERENT, Drupal View, view drupal, drupal views views, pictures different, drupal contact, drupal contact text, question creation, text creation, drupal theme image left text right, article creation, views drupal, article views, drupal views, drupal views exposed filters, drupal views exposed filter, drupal views exposed filters selected option, drupal views right column, extract pictures text pdf files, drupal views calendar, drupal views recent, xml text right flash

Về Bên Thuê:
( 88 nhận xét ) Schilde, Belgium

ID dự án: #1715622

Được trao cho:

drupaldevelopers

Interested in your project.....

$145 USD trong 1 ngày
(18 Đánh Giá)
5.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $132 cho công việc này

vinodbhavnani

3 views. Please check your PMB

$100 USD trong 1 ngày
(36 Nhận xét)
5.0
Mubbshirkazmi

Hi Sir, Please Read Your PM.

$150 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
1.2