Đang Thực Hiện

Customize login block

Need experienced Drupal developer to customize login block for Drupal 7. Budget is 30$ and the work must be done in 1 day.

Kỹ năng: Drupal

Xem thêm: customize login block drupal, work login, customize login drupal, drupal login block, drupal customize login block, drupal customize login, block, joomla administration login customize, scalix login customize, block drupal, drupal login, customize drupal, drupal block, drupal customize, joomla login customize, designer work day, joomla login dont work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Oudergem, Belgium

Mã Dự Án: #1014295

Đã trao cho:

tranbach

It's my job. Please check PM. Thanks!

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

siteexpert

Kindly check you inbox.I m drupal expert.

$30 USD trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
4.5
desigmbooms

i am ready to work for you...for more reference please see my PMB

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
3.9
premvishrant

Check your pmb.

$30 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
3.3
FreePro

ready to start

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0