Đang Thực Hiện

Some Drupal Changes

Được trao cho:

Designstudio75

let's start work

$31 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

8 freelancer đang chào giá trung bình $144 cho công việc này

webguru47

Hi, Please check pm.

$200 USD trong 5 ngày
(9 Nhận xét)
4.8
DTeam

Hi, plz check pm, thanks

$150 USD trong 5 ngày
(8 Nhận xét)
3.8
ProfSoftStudio

this is my job. i'm ready for begin now. pm for me. thanks

$50 USD trong 3 ngày
(5 Nhận xét)
2.7
ngocleanh

this is my job. i'm ready for begin now. pm for me. thanks

$200 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
dinhtoan

i can do it, please view my profile to see my drupal skills. thanks.

$250 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
2.2
drupaldevelopers

Hi, I am interested in your project. Plz chk your PMB.

$180 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
khurramisan

hi i ready to do these changes send me details

$140 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
kieron13

Hello sir. We are drupal experts. Please check your pm

$150 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0