Cần cấu hình một số vấn đề Nhỏ trên trang Drupal

Đã Đóng Đã đăng vào Jan 18, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Vietnam Freelancer only.

Mình đang cần một số cấu hình đơn giản trên trang drupal .Nếu bạn nào có thể giúp mình, hãy để lại thông tin.

Chỉ thanh toán tiền sau khi hoàn thành tất cả công việc . Không kí quỹ.

Nếu làm việc tốt, chúng ta có thể làm việc nhiều hơn trong tương lai. mình có nhiều công việc với mã nguồn mở ( Joomla , WP, Drupal ...)

Xin cảm ơn .

Drupal

ID dự án: #6994970

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa Feb 24, 2015 đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$25 cho công việc này

sangdiego

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$25 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0