Trucking for pallets

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a freelance trucker in the NY/NJ area to deliver pallets, as needed. Must have liftgate. Thank you

Dry Van Trucking Truck Courier Container Truck General Full Load General Part Load Heavy Haulage Trucking Local Job Odd Jobs Pallets (Full Load) Pallets (Less Than a Load) Trucking Trucks or Prime Movers

ID dự án: #37213050

Về dự án

1 tháng trước đang mở

Địa điểm: New York, United States