Đã hoàn thành

Translate App in Dutch (NL) - 2313 words (0,04€/word)

Được trao cho:

€90 EUR trong 3 ngày
(33 Đánh Giá)
5.4

6 freelancer đang chào giá trung bình €79 cho công việc này

TransPros

Our Professional Dutch Natives can professionally translate and proofread 2313 words from English to Dutch. Proofreading will be done by another Dutch Native to ensure perfection. Relevant Skills and Experience Will c Thêm

€92 EUR trong 3 ngày
(5 Nhận xét)
4.3
XpertTranslators

A proposal has not yet been provided

€88 EUR trong 1 ngày
(14 Nhận xét)
3.6
€75 EUR trong 2 ngày
(5 Nhận xét)
2.9
€50 EUR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
€80 EUR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0