Đã đóng

Edit eBay store template

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1030 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$80 - $240 HKD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

We have purchased a ebay store template and need to install for us in our store

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online