Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã nhận được 48 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$667 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$90 - R$750 BRL
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

I have a Magento Store, One of the payment methods that I am using is Credit Card Save, so I can process the sale in my machine. But Magento doesnt show the Credit Card CVV (3 digits or 4 in Amex) .

I need a professional who is able to solve this for me.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online