Đã đóng

Chuck's Photo Blocks -- Take 2

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $811 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

To be more specific, I need a Secure Contact Form(responsive) that collects customer information (name, address, phone, etc), allows user to upload 6 images, display those 6 square thumbnail previews, and when you click on a preview button, it produces a rotating 3D cube with said photos.

Similar to what is happening here, but a better UI. [url removed, login to view] and click on Personalize it.

... in that Preview window will be a big APPROVE and PAY NOW button and a back button, approval closes preview window, confirms images are uploaded in a zip folder with customer data, attaches a unique order # to the folder filename, sends the data to a DB, and scrolls the page lower to payment processor module. Back button allows further editing to photo uploads.

If this is clear, please respond with your favorite web host.

Thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online