Đã đóng

Datenmigration zu einem Magentoshop

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €845 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Von einem vorhanden Onlineshop sollen die Kunden- und Produktdaten zu einem

neuen auf Magento basierendem Shop migriert werden. Es handel sich um ca. 20000 Produkte.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online