Đã đóng

Magento theme set up

Dự án này đã được trao cho CoVaLiDiTy với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Need to install Porto theme on Magento 2.1.6 on www.extraay.com. some basic configuration may need to be fix. Apply if you can finish this simple task asap.

Make sure the smooth setup and there are no errors. Magento experts only please!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online