Còn mở

Prestashop Core - Multistores - Modules - Customization

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $576 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

I need a specialized freelancer in:

Prestashop Core

Multistores

Modules

Customization

I have Prestashop Multistores active but all descriptions and data of products of Multistores are associated to the store ID1 (this data is not duplicated for every store) as the standard Prestashop multistores installation does.

I must customize my current Prestashop installation and a couple of modules.

Other details via message or Skype.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online