Đã đóng

Social Media Marketing

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £536 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

Hi

Please DONOT BID if you have no experience of proven success in this field!!

I am looking for an experienced freelancer to build a shopify store and successfully market it on facebook to sell the items in the store. You will need to have knowledge of knowing trending products that will catch interest on FB and sell. You will need to have knowledge of FB ads, you will need to know Shopify inside out. You will also need to know how to find suppliers (dropshippers) for the products so it is all set up to run automated.

AGAIN DO NOT BID IF YOU HAVE NOT DONE THIS WORK BEFORE AND IF YOU ARE UNABLE TO SHOW EVIDENCE OF PREVIOUS XPERIENCE!!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online