Đã đóng

build e commerce website for a shopping mall

Dự án này đã nhận được 112 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1081 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
112
Mô tả dự án

there is a shopping mall with shops inside the mall and other services like banking, cinema etc, so I want a e commerce which combine all the shops in the mall and some advertisement in the mall, and online shopping available like ebay or [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online