Đã đóng

Ayúdame con el marketing masivo

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $551 ARS / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$400 - $1000 ARS / hour
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Se requiere un profesional con experiencia en la analitica de sitios de comercio electronico.

Deseamos contar con las todas las metricas de navegacion interna de nuestro sitio ademas de las metricas que nos indiquen la performance de cada canal de publicidad.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online