Ayúdame con el marketing masivo

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $400 - $1000 ARS / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 2

Mô Tả Dự Án

Se requiere un profesional con experiencia en la analitica de sitios de comercio electronico.

Deseamos contar con las todas las metricas de navegacion interna de nuestro sitio ademas de las metricas que nos indiquen la performance de cada canal de publicidad.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online