Còn mở

stat and economics worker -- 2

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $177 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

We want some people who are good in stat and economics. Please bid if u think u r eligible.

Please see the site below before bidding.

[Removed by [url removed, login to view] Admin]

Happy bidding

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Xem nhiều hơn:

https www google com sites, https developers google com webmasters mobile sites utm_source websearch hc&utm_medium referral&utm_campaign mod_con next steps, https developers google com webmasters mobile sites get started hire developer hl de de&utm_source mft&utm_medium incoming link&, freelancer https mail google com mail u 0 shva 1 inbox 1545394066fe69c3, https www google com url sa i&source images&cd &cad rja&uact 8&ved 0cauqjb1qfqotcjdbvvn37mgcfekspgodbocpjw&url http 3a 2f 2fforu, https www google com design icons index html, https translate google com gh m hl en&sl en&tl fr&ie utf 8&prev m&q hello friend please i need your help, https sites google com site donatecharitycalifornia https support google com blogger answer 87065, https accounts google com signup service blogger&continue https 3a 2f 2fwww blogger com 2fpost edit g 3fblogid 3d851461108432054, https accounts google com servicelogin service oz&passive 1209600&continue https plus google com app basic partnerid 3doperamini, https accounts google com servicelogin service blogger&hl ar&passive 1209600&continue https www blogger com home identifier, https accounts google com servicelogin service adwords&continue https adwords google com um identity dst 3d video videocampaign, a href https play google com store apps details id developer img alt get it on google play src https developer android com image, https www google com search q freelancer, https www google com accounts servicelogin service adwordscd eshl es esltmpl signuppassive falseifr falsealwf true contin

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online