Đóng

need a confident seo team for assistance

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $403 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Hi

I need a confident seo team with a proven track of providing results for clients to work under my guidance . I'am busy with some other activities and need a team .

following are must

1) Availability in chat for atleast 4-8 hours.

2) Ethical practices.

3) No misleading

4) Submit worklog daily

5) Must handle 5-10 projects per month

6) Must not use link submission tools, link popularity sites.

7) Must sign on agreement paper with name, company address etc.

If anyone is interested, contact me immeditely and I'll choose the best team.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online