Đóng

propertiesumbria

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $81 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

i require someone to promote my website on a continuous basis to achieve a placing within the first three pages, 30 - 45 listings on all the major search engines

the site has been running for several years but now i require some to undertake regular submissions to achieve my targets, previously we submitted when we remembered or when there was spare time

this submission process should be ongoing for many years

i am unsure what information any relevant files would contain

best wishes

john tunstill

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online