Đã Trao

eBay listings contents for 1000 listings

1000 items to be listed with 30 words per listing.

I will send you photos for 500 of these listings. I will require a way of sending these to you.

Kĩ năng: Research Writing

Xem nhiều hơn: listings, ebay listings listing, ebay photos, ebay require, 1000 photos, ebay 1000, 1000 f, 500 ebay, ebay 500, 1000 ebay listings, photos ebay listing, automated ebay listings, ebay listings webpage, php saving ebay listings mysql, automatic ebay listings, post ebay listings, convert ebay listings xml, ebay listings rules html, html code ebay listings, ebay listings website

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Manchester, United Kingdom

ID dự án: #1622617

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

writingspirit

Hired by the Employer

$100 USD trong 3 ngày
(144 Nhận xét)
5.9