Đã Đóng

EBAY POSTING

we need employees to upload and post various products on ebay

Kĩ năng: eBay, Mô tả sản phẩm, Bán hàng, Nhập liệu

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Amman, Jordan

ID dự án: #33772457

46 freelancer chào giá trung bình$8976 cho công việc này

(992 Nhận xét)
8.4
(247 Nhận xét)
7.7
(171 Nhận xét)
7.7
(286 Nhận xét)
7.4
(177 Nhận xét)
7.5
(114 Nhận xét)
7.2
(72 Nhận xét)
6.7
(53 Nhận xét)
6.5
(273 Nhận xét)
6.9
(195 Nhận xét)
6.7
(61 Nhận xét)
5.8
(170 Nhận xét)
5.9
(96 Nhận xét)
6.0
(93 Nhận xét)
5.9
(66 Nhận xét)
5.6
(30 Nhận xét)
5.5
(38 Nhận xét)
5.4
(67 Nhận xét)
5.5
(97 Nhận xét)
5.6
(47 Nhận xét)
5.6