Đã hoàn thành

250 word summary of music lecture in 4 hours

i need a writter to write a 250 word summary of music lecture recording.

deadline in 4 hours

a musician is mostly suited for this work.

i will send additional files to the writer

thank you

Kĩ năng: Viết lại bài báo, eBooks, Âm nhạc, Research Writing

Xem nhiều hơn: work in music, write a summary, summary, musician, i writter, hours, writter word, writer music, write lecture, send 160, summary write, write 250 word summary, summary recording, music write, additional files , music send, 250 word summary, write 160 word, write summary lecture, write lecture summary, write word summary, word writter, word summary summary, word summary, summary writer

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #1058207

Được trao cho:

usmanvardag

Greetings! I would love to work on this project. Thank you for your consideration

$30 USD trong 0 ngày
(165 Đánh Giá)
6.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Jobbe314

Hi, i'm a musician. Thanks Edoardo.

$30 USD trong 0 ngày
(29 Nhận xét)
5.4
dndwiga

Hello. Kindly check your pm.

$30 USD trong 0 ngày
(5 Nhận xét)
4.3