Đang Thực Hiện

250 word summary of music lecture in 4 hours

i need a writter to write a 250 word summary of music lecture recording.

deadline in 4 hours

a musician is mostly suited for this work.

i will send additional files to the writer

thank you

Kỹ năng: Viết lại bài báo, eBooks, Âm nhạc, Research Writing

Xem thêm: summary, musician, i writter, hours, writter word, writer music, write lecture, send 160, summary write, write 250 word summary, summary recording, music write, additional files , music send, 250 word summary, write 160 word, write summary lecture, write lecture summary, write word summary, word writter, word summary, summary writer, lecture, music files, need music writer

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1058207

Đã trao cho:

usmanvardag

Greetings! I would love to work on this project. Thank you for your consideration

$30 USD trong 0 ngày
(165 Đánh Giá)
6.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Jobbe314

Hi, i'm a musician. Thanks Edoardo.

$30 USD trong 0 ngày
(29 Đánh Giá)
5.4
dndwiga

Hello. Kindly check your pm.

$30 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
4.3