Đang Thực Hiện

ECM modeling

Perform statistical analysis of historical time series.

Kỹ năng: Toán học

Xem thêm: time series

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1660889

Đã trao cho:

KarolSz

Hired by the Employer

$60 USD trong 15 ngày
(3 Đánh Giá)
4.0