Đang Thực Hiện

Instalar loja magento

Đã trao cho:

$17 USD trong 10 ngày
(5 Đánh Giá)
1.7

5 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(25 Đánh Giá)
4.0
$25 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
0.9
$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ajeetkhamesra

I will install and configure Magento store on server in quick time. Relevant Skills and Experience Magento,Magento Theme,CSS,HTML, Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0