Xây dựng website tùy chỉnh bằng Magento

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Chúng tôi cần các bạn dựng một website bán hàng theo mô hình chợ (dùng CsMarketplace extension), theo đó các nhà cung cấp có thể đăng ký và đưa hàng hóa lên kinh doanh.

Khi gửi báo giá, gửi cho chúng tôi profile team của bạn: những dự án mà các bạn hoàn thành có tính năng tương tự.

Hệ thống cần phải

1. Cho phép cấu hình hoa hồng (commision) theo ngành hàng

- Đây là tỷ lệ merchant phải trả cho admin của hệ thống

2. Cho phép tính giá vận chuyển tự động

- Thông tin điểm xuất phát (xã, huyện, tỉnh) nằm trong thuộc tính sản phẩm

- Bảng giá sẽ được (Legacy Systems) cung cấp theo 2 tham số: điểm xuất phát và điểm giao nhận

- Khi nhập địa chỉ giao hàng, cần tạo list box tự động: chọn tỉnh => danh sách huyện, chọn huyện => danh sách xã/phường

3. Customize một số điểm trong giao diện

- Bỏ quốc gia và mã quốc gia (mặc định là VN)

- Bỏ phương thức thanh toán bằng credit card (chỉ chấp nhận tiền mặt)

- Bỏ đơn vị giao hàng

Hãy liên hệ trực tiếp với tôi để trao đổi chi tiết.

Thời gian thực hiện: 1 tuần.

eCommerce Magento Giỏ hàng mua sắm

ID dự án: #11286549

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở