Đã Đóng

Xây dựng website tùy chỉnh bằng Magento

Chúng tôi cần các bạn dựng một website bán hàng theo mô hình chợ (dùng CsMarketplace extension), theo đó các nhà cung cấp có thể đăng ký và đưa hàng hóa lên kinh doanh.

Khi gửi báo giá, gửi cho chúng tôi profile team của bạn: những dự án mà các bạn hoàn thành có tính năng tương tự.

Hệ thống cần phải

1. Cho phép cấu hình hoa hồng (commision) theo ngành hàng

- Đây là tỷ lệ merchant phải trả cho admin của hệ thống

2. Cho phép tính giá vận chuyển tự động

- Thông tin điểm xuất phát (xã, huyện, tỉnh) nằm trong thuộc tính sản phẩm

- Bảng giá sẽ được (Legacy Systems) cung cấp theo 2 tham số: điểm xuất phát và điểm giao nhận

- Khi nhập địa chỉ giao hàng, cần tạo list box tự động: chọn tỉnh => danh sách huyện, chọn huyện => danh sách xã/phường

3. Customize một số điểm trong giao diện

- Bỏ quốc gia và mã quốc gia (mặc định là VN)

- Bỏ phương thức thanh toán bằng credit card (chỉ chấp nhận tiền mặt)

- Bỏ đơn vị giao hàng

Hãy liên hệ trực tiếp với tôi để trao đổi chi tiết.

Thời gian thực hiện: 1 tuần.

Kĩ năng: eCommerce, Magento, Giỏ hàng mua sắm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #11286549

3 freelancer chào giá trung bình$242 cho công việc này

webzone007

Hi I am a web developer with approx 6 year exp in magento , all type of design related work , server related work so If you want to discuss your project than please contact me. I am also available on skype . my sky Thêm

$250 USD trong 3 ngày
(317 Nhận xét)
7.2
briskbrain

Hello  We have expertise in development, customization, migrate Magento version 1.x to Magento version 2.x, export/import customer/products, troubleshooting in the checkout process, customization on existing module, Thêm

$200 USD trong 5 ngày
(11 Nhận xét)
5.7
raushanex

Hi Greeting of the day!! We have 6+ years experience in full scale of web design & development, including PHP, Open Source CMS Joomla, Wordpress, theme build-Up from scratch, theme customization, HTML & HTML 5, PS Thêm

$277 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0